Movavi Video Editor 15.0.0

Movavi Video Editor 15.0.0

MOVAVI – 106,1MB – Shareware –
4 Stars User Rating
Biên tập video toàn diện. Đối phó với quá trình chuyển đổi, tuỳ chỉnh các tiêu đề, thêm âm thanh cho bài bình luận. Bạn có thể lưu video của bạn trên máy tính của bạn, chuyển nó vào một thiết bị cầm tay hoặc ghi nó trực tiếp vào đĩa CD hay DVD.

Tổng quan

Movavi Video Editor là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi MOVAVI.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.759 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Movavi Video Editor là 15.0.0 , phát hành vào ngày 10/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/02/2009.

Movavi Video Editor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 106,1MB.

Người sử dụng của Movavi Video Editor đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Movavi Video Editor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.759 UpdateStar có Movavi Video Editor cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản